Medewerkers met een zorgindicatie (bijvoorbeeld WLZ, WMO, indicatie dagbesteding, PGB of Wajong) kunnen bij de Graasj een zinvolle dagbesteding volgen. Dat kan bij ons in de horeca en de speeltuin van de Graasj. De medewerkers kunnen vanuit diverse zorginstellingen worden aangemeld. Zo ontstaat er een goede “mix” en kunnen de medewerkers, elk met hun eigen kwaliteiten, elkaar aanvullen.

Er is dagelijks professionele leiding aanwezig die de mensen begeleidt in het werk. Daarnaast kan desgewenst een coach ingezet worden om samen doelstellingen te bepalen en actieplannen te maken. Lijkt het je wel leuk maar wil je eerst eens ervaren wat het werk concreet inhoudt? Dan kun je altijd een dagje komen proefdraaien.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met info@degraasjroermond.nl